čakra žltá

 

SWISS TESLA HARMONIZER PLATNIČKY

Zlatožltá

 

 

3. čakra pulzuje žltým svetlom v mieste, kde tvorí rebrový oblúk tvar písmena "V". Prislúcha jej farba žltá.

"Existuje veľmi intenzívny vzťah medzi našou mysľou a tráviacimi orgánmi. Doslova sa naša duša učí " stráviť" dojmy zo sveta a konflikty života. Ak sa jej to nedarí, nastupujú psychosomatické reakcie beznádej, nervozita, stres a zlosť. Nerovnováha a nízka energia v čakre sa rozšíri všetkými úrovňami - telom, mysľou a dušou. Dôsledkom je beznádej, neschopnosť odporu a neschopnosť sa rozhodnúť, pridávajú sa nesprávne funkcie príslušných orgánov.

Riadi všetky tráviace orgány - žalúdok, pečeň, dvanástorník, tenké črevo, tračníky hrubého čreva, slezinu a pankreas a všetky hormóny a enzýmy spojené s trávením. Cez tretiu čakru prúdia energie aj k mikroorganizmom črevnej flóry, ktoré majú svoje špeciálne energie a frekvencie a ktoré zabezpečujú činnosť imunitného systému.

Harmónia a vyváženosť tretej čakry prináša pocit pokoja, súladu so sebou samým, životom, postavením v ňom. Sme sebavedomí, aktívni, nezávislí, šťastní. Sme schopní nájsť svoju cestu a dosiahnuť cieľ. Naše konanie je v súzvuku s prírodnými zákonmi."

 

Cez spojitosť so slnkom je žltá veľmi stará symbolická farba. V hinduizme sa spája so svetlom, životom a nesmrteľnosťou, v budhizme s nenáročnosťou, pôstom a túžbou po osvietení. Žltá ako farebný symbol duchovna a intelektu korešponduje s mentálnou úrovňou. Toto je lúč s najvyšším podielom svetla. Jeho pozitívne magnetické vyžarovanie podnecuje duševné schopnosti a dodáva schopnosť nájsť radosť v duševných činnostiach. Pôsobí inšpirujúco a pomáha pri vizualizácii. Pozitívne ovplyvňuje aktiváciu intelektuálnej stránky človeka a preto je veľmi vhodná aj do priestorov určených na duševné aktivity. Žltá ako farba slnka má vysokú frekvenciu, ale úplne inej kvality ako červená a prihovára sa vznešene inteligentným ľuďom s kreatívnymi črtami. Bezprostredný výraz červenej tu dostáva zjemnený ráz tvorivosti. Je to dobrá farba pre všetkých umelcov. Žltý typ je duševne veľmi svieži a aktívny. So žltou sa tiež spájajú optimizmus, veselosť, harmonicky vyrovnaný životný postoj. Vo všeobecnosti je žltá farbou šťastia, múdrosti a predstavivosti a čo do typu osobnosti vyhovuje “duševným dobrodruhom”, ktorí majú veľkú potrebu zmeny a slobody a stále hľadajú niečo nové. Aj v tomto zmysle je žltá výrazom aktivity orientovanej navonok a pôsobí inšpirujúco a oslobodzujúco.

Nápadné odmietanie žltej môže upozorňovať na podvedomý strach pozrieť sa hlbšie do seba a preskúmať vlastné pocity a hnacie sily. Človek, ktorý nemá rád žltú farbu je častokrát uväznený vo svojich vlastných myšlienkach a točí sa v kruhu. Takéto odmietanie žltej, alebo aj zlatej farby, ktorá je jej obraz vo “vyššej oktáve”, či chýbajúca žltá v aure môže byť znakom depresívnej nálady alebo už existujúcej depresie. Toto sa prejavuje nielen chýbajúcou duševnou otvorenosťou, a strachom z nového, ale aj nedostatkom slnečnej energie a tým pádom aj nedostatkom radosti zo života.

Vyrovnanou aktiváciou intelektuálnej stránky môže žltá na druhej strane pomôcť aj tým osobám, ktoré sú príliš otvorené, t.j. nedostatočne chránené, alebo aj priveľmi kreatívne, t.j. nedostatočne “uzemnené”.

Žltá má obzvlášť stimulujúci vplyv na všetky nervové ochorenia, pretože je spojená s energiou solárneho plexu, “mozgu” nervového systému. Vizualizácie a meditácie s touto farbou a použitie žltej platničky má teda blahodárne, povzbudzujúce a posilňujúce účinky na nervy. Pomáha pri melancholických a pesimistických náladách a na ľudí s pocitom prehry, ktorí majú kvôli nedostatku duševne-duchovnej energie pocit, že nezvládajú požiadavky, ktoré na nich kladie sám život, pôsobí uvoľňujúco. Žltá predstavuje protipól k negatívnym pocitom, pretože vyžaruje svetlo a teplo, optimizmus a radosť. Aj pri alergiách a problémoch s dýchaním (astma) ako výrazom blokád a životných obáv, sa osvedčilo použitie žltej platničky.


V prípade používania žltej, treba ale dbať na určité obmedzenia: ak je niekto už aj tak intelektuálne priveľmi aktívny, odporúča sa nasadiť túto farbu len sporadicky. Žltá, ktorá podporuje predstavivosť a fantáziu, originalitu a mnohostrannosť, nás môže zviesť k abstrakciám a vzdušným zámkom. Taktiež v prípade vnútornej nervozity a nepokoja sa odporúča použiť žltú platničku len na kratší čas, prípade použiť ju v kombinácii s doplňujúcou fialovou farbou. Pri použití žltej na oblečení a bytových doplnkoch je dôležité vybrať si ten správny odtieň, nakoľko už aj v tradičnej symbolike je žltá farba dosť ambivalentná. Teplý, do červena sfarbený odtieň slnečnej zlatožltej je vyložene farbou života. Ale kde je veľa svetla, ako v prípade žltej, tam musí byť aj tieň: zelenkastá, lámaná “špinavá” žltá je farbou choroby a smrti. Toto má iste spojitosť so žltou žlčou, na telesnej úrovni sa prejavuje žltačkou a žltkastou farbou pleti pri otravách a nevoľnosti. Príslovečná “sírovožltá” má tak v alchýmii ako aj podľa C.G.Junga v jeho s týmto porovnávanom psychoterapeutickom stave “uvoľňovacie a nebezpečne rozdúchavajúce spúšťacie účinky”.

Popri teplej zlatožltej sa pripisujú inšpirujúce účinky aj bledším čistým odtieňom žltej. Podobne ako sa príliš krikľavé alebo tmavé odtiene, prechádzajúce do zelena, spájajú s ľahkovážnosťou, klamom a nedostatkom zmyslu pre realitu, môže sa zle vybratým odtieňom v priestore podporiť nedostatočná sústredenosť, ktorá so sebou prináša povrchnosť a dráždivý nepokoj. Farebný odtieň žltých doplnkov a doba použitia žltej platničky sú pri tejto farbe veľmi dôležité.