članky

Čo je elektrosmog a čo spôsobuje?

V roku 2002 Gro Harlem Brundtlandová, vtedy riaditeľka Svetovej zdravotníckej organizácie, jednému nórskemu novinári oznámila, že v jej úrade v Ženeve je zakázané používať mobilné telefóny, pretože vždy ochorie, ak sa na štyri metre od nej vyskytne zapnutý mobilný telefón. Pani Brundtlandová je lekárka a bývalá nórska premiérka.


Najpodstatnejším faktom mobilných telefónov a ich nápomocných vysielačov je, že emitujú mikrovlnné žiarenie; práve tak, ako wifi (bezdrôtový internet), bezdrôtovo prepojené počítače, bezdrôtové (prenosné) telefóny a ich základne pripojenej k telefónnej sieti a všetky ďalšie bezdrôtové prístroje. Každé komunikačné zariadenie nepripojené k zásuvke v stene emituje žiarenie.

Rastúci počet vedcov mieni, že naše bunky v skutočnosti využívajú mikrovlnného spektra k vzájomnému dorozumievanie, ako keď si deti šepkajú potme, a že mobilné telefóny do tohto šepotu vpadajú ako zvuk zbíjačky. Práve toto je dôvod ochorenie.

Dve minúty telefonovanie mobilom naruší mozgovú krvnú bariéru, dve hodiny spôsobí permanentné poškodenie mozgu a "radiácie z druhej ruky" môže byť takmer rovnako škodlivá.

Bezpečnostné normy vyvinuli elektrotechnici a nie lekári. Mobilných operátorov zaujíma hlavne ich zisk a vaše zdravie nie je pre nich príliš podstatné. To ich bude zaujímať len vtedy, ak by vám mali platiť náhradu za poškodené zdravie.

Čo sa týka mobilných telefónov, ak si je prikladáte k hlave, poškodzujete svoj mozog. Ak vezmete dva telefóny, ktoré sú v aktívnom stave a dáte ich na ľavú a pravú stranu vajcia, do hodiny je vajce varené natvrdo. To isté ale robíte, keď telefonujete.

Radiácia prichádza aj zo satelitov a sú súčasťou tohto problému. Neexistuje skrátka žiadny spôsob, ako urobiť bezdrôtovú technológiu bezpečnú. Sieť mobilných telefónov u nás vysiela na frekvencii 900 MHz. Keď vezmeme polovicu tohto kmitočtu, tak je to 450 MHz. Presne tento kmitočet je otvorenou bránou do mozgu a je možné ho používať na myšlienkovej kontrole. Iné frekvencie 1700 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz, 2400 MHz, 2500 MHz, 5100-5700 MHz. Sieť mobilných telefónov je od samého počiatku stavaná hlavne pre vojenské využitie a kontrolu mysle.

Enormný dôsledky toho všetkého na človeka sú ignorované. Od neskorých deväťdesiatych rokov v USA vznikla nová trieda utečencov z životného prostredia. Máme stále viac ľudí, ktorí chorľavie, umierajú, hľadajú úľavu od utrpenia, opúšťajú svoje domovy a prácu. Žijú na odľahlých miestach v obytných autách, prívesoch a stanoch.
Na rozdiel od obetí hurikánov a zemetrasení, im nikto nepomôže. Nikto neprispeje na chránené útočisko. Nikto sa dobrovoľne nevzdá mobilu, bezdrôtového počítača a bezdrôtového telefónu, aby sa mohli znovu stať ich susedmi a žiť spoločne s nimi.

Poškodzovanie DNA, ktoré elektromagnetické žiarenie spôsobuje, rozhodne neberte na ľahkú váhu. To isté spôsobuje aj chemtrails a ďalšie. Ale je možné veľa vecí zlepšiť a ochrániť svoje zdravie. Tak to urobte.